La consagració de l’altar de l'església de Sant Benet

El gener del 2008 el bisbe de Vic, Mn. Romà Casanovas, va consagrar l’altar i va beneir l'església del monestir de Sant Benet, fet que va permetre que s’hi tornessin a celebrar el sagrament del matrimoni.

La cerimònia no estava permesa de fer-s’hi des de l’any 1994 com a conseqüència del mal estat en què es trobava l'església abans de la rehabilitació general del monestir. L’estat de l’església era gairebé ruïnós, raó per la qual les cerimònies religioses es van haver de traslladar a l’espai central del claustre. L'espai, però, era simultàniament utilitzat per a les cerimònies civils i per aquesta raó l’Església en va acordar la prohibició.

Amb la consagració de l’altar i benedicció de l’església del 2008, Món Sant Benet va recuperar els casaments pel rite catòlic, que encara avui en dia es duen a terme. En paral·lel es van habilitar altres espais per a la celebració d'unions matrimonials civils o d'altres religions.

En l'actualitat Món Sant Benet ofereix unions matrimonials religioses a l'església, cerimònies civils al Celler o als Jardins del Absis del monestir romànic, entre altres espais.

La consagració de l’altar de l'església de Sant Benet