La Fundació Catalunya-La Pedrera participa al projecte educatiu Enllulla't per difondre l'obra i figura de Ramon Llull

03-12-2015
En el marc de la commemoració de l'Any Llull, la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Carulla han treballat en la creació d'un programa amb recursos online adreçat a estudiants de 3r d’ESO
La Fundació Carulla i la Fundació Catalunya-La Pedrera han unit esforços per impulsar el programa educatiu Enllulla’t durant el curs 2015-2016. Produït per Idealúdica amb l’assessorament del filòleg i comissari de l’Any Llull Joan Santanach, es tracta d’un programa destinat a estudiants de 3r d’ESO amb la voluntat d’oferir-los una visió de conjunt de la figura i l’obra de Ramon Llull.
 
El viatger”, “L’autodidacta”, “El lògic”, “L’investigador” o bé “El dialogant” són algun dels noms de les unitats didàctiques que ha desenvolupat Idealúdica i que es podran aplicar a assignatures tan diverses com Geografia i història, Biologia i Geologia, Educació Plàstica, i, evidentment, Llengua i literatura Catalanes.
 
Cada unitat didàctica oferirà un episodi rellevant de la biografia de Llull, un fragment de l’obra del savi mallorquí que pugui resultar interessant als alumnes i la descoberta d’un valor amb què va inspirar-se la seva vida. El projecte inclou un concurs literari, els guanyadors del qual  podran gaudir d'estades familiars a Món Sant Benet.
 
Un programa modular, tranversal i vinculat a valors
L’objectiu d’Enllulla’t és que els alumnes es familiaritzin amb la vida i l’obra de l’escriptor i filòsof mallorquí i en coneguin la importància literària i històrica i que alhora treballin la relació entre els valors que s’hi poden descobrir i la seva pròpia vida quotidiana.
 
El programa es compon de nou unitats didàctiques independents però complementàries, que en faciliten l’aplicació modular. Cada centre educatiu pot triar quines unitats didàctiques incorpora i en quin moment de la seva programació del curs escolar. 
 
Els temes i els continguts de cada unitat han estat específicament dissenyats per a promoure el treball per competències i perquè es puguin desenvolupar en el marc d’una matèria concreta.
 
Enllulla’t proporciona un material d’aplicació transversal per repartir la càrrega lectiva en les diverses àrees de coneixement del currículum escolar, sense centrar-se exclusivament en les àrees que solen ocupar-se de Ramon Llull, les de Llengua catalana i literatura. 
 
Representació del l'escriptor, filòsof i teòleg mallorquí, Ramon Llull.
Representació del l'escriptor, filòsof i teòleg mallorquí, Ramon Llull.
Representació del l'escriptor, filòsof i teòleg mallorquí, Ramon Llull.