Projectes mediambientals a l'entorn de Món Sant Benet

La rampa de peixos